Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Home»

Beleid

Vragen? Contact

Taal veranderen

ALGEMEEN BELEID

Verkoopvoorwaarden

De Verkoopvoorwaarden van Tennant Company zijn online beschikbaar.


Servicevoorwaarden

De Servicevoorwaarden van Tennant Company zijn online beschikbaar.


Privacybeleid

Het Privacybeleid voor de website is online beschikbaar.


Beleid inzake cookies

Het Beleid inzake cookies voor de website is online beschikbaar.

Gebruiksvoorwaarden

De website Gebruiksvoorwaarden is online beschikbaar.


De Gids voor ethisch gedrag van Tennant

De Gids voor ethisch en zakelijk gedrag van Tennant Company is online beschikbaar.


Retourbeleid

Ons retourbeleid is hier beschikbaar.

​​​​​​​​​​

PRIVACYVERKLARING

Deze website is het eigendom van Tennant Company met als adres 10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650, Verenigde Staten ("Tennant") en wordt geëxploiteerd voor en namens zichzelf en al zijn wereldwijde dochterondernemingen (de "Tennant Group"). Op schriftelijk verzoek is een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group beschikbaar via het onderstaande adres.

Deze privacyverklaring met betrekking tot onze website en apps (gezamenlijk de "website") beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. We adviseren u om deze pagina op gezette tijden te bekijken en controleren op eventuele herzieningen.

De in deze privacyverklaring gehanteerde termen "wij/we", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant of een lid van de Tennant Group.

De in deze privacyverklaring gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op gebruikers van onze website, mensen die een verzoek of een vraag aan ons richten, of onze klanten.

Inleiding tot de privacyverklaring

We zetten ons in voor de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die u aan ons hebt verstrekt. Deze privacyverklaring beschrijft ons actuele beleid en praktijken met betrekking tot uw informatie die door ons van u rechtstreeks en/of via de website is verzameld.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonsgegevens handmatig of in elektronische vorm aan ons verstuurt en/of onze website gebruikt, u er in toestemt dat alle persoonlijke gegevens iedere keer als u die verzendt door de Tennant Group kunnen worden verwerkt en/of kunnen worden gedeeld binnen de Tennant Group op de in deze privacyverklaring beschreven manier en voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Wanneer we het hebben over "persoonsgegevens", is dat gedeelte alleen bestemd voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER). "Persoonsgegevens" is informatie over u (een "betrokkene") waarvan het gebruik wordt beheerst door de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Het omvat alle informatie aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiecode zoals uw naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of andere informatie over uw identiteit. Het grootste deel van "uw informatie" zal bestaan uit persoonsgegevens.

Kennisgeving van wijzigingen in deze verklaring

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze communicatiemethoden en voegen nieuwe functionaliteit en kenmerken toe aan deze website en onze bestaande diensten. Vanwege deze voortdurende wijzigingen, wetswijzigingen en technologische wijzigingen veranderen onze gegevenspraktijken van tijd tot tijd. Als en wanneer onze gegevenspraktijken veranderen, zullen wij u via deze webpagina hiervan op de hoogte brengen. We adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

1. Verzameling van uw gegevens

U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken zodat u informatie, advies, producten of diensten van ons kunt ontvangen. We kunnen om informatie over u vragen en we kunnen vragen om informatie die ons in staat stelt om een gepersonaliseerde dienst aan u te verlenen. De informatie die u ons geeft wordt ofwel handmatig of elektronisch opgeslagen in onze databases.

We vullen de door u verstrekte informatie soms aan met informatie die wij van derden ontvangen. Bijvoorbeeld als we een onjuiste postcode krijgen, maken wij soms gebruik van een software van derden om die fouten te corrigeren.

Voor onze naleving van toepasselijke wetten en voorschriften kunnen we u soms om extra legitimatie vragen en we gebruiken hiervoor soms een kredietreferentiebureau (dit bureau maakt melding van een dergelijke aanvraag).

We behouden ons ook het recht voor om uw communicatie met ons per post, telefoon, e-mail, bezoeken aan onze website of andere vorm van verzending te controleren en/of te registreren voor doeleinden van kwaliteitscontrole, veiligheid en andere zakelijke vereisten, zoals toegestaan door de wet. Alle informatie over u die zich bevindt in dergelijke geregistreerde informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens krijgen van andere leden van de Tennant Group, onze dienstverleners, vertegenwoordigers, adviseurs, geautoriseerde distributeurs, of zakenpartners.

2. Gebruik van persoonsagegevens

We verwerken uw persoonsgegevens en delen uw persoonsgegevens met andere leden van de Tennant Group of andere partijen uitsluitend voor specifieke en beperkte doeleinden. We verzoeken uitsluitend om gegevens die voldoende en relevant zijn en die deze doeleinden niet overschrijden. Sommige van deze doeleinden kunnen omvatten:

 • het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • u documenten sturen over onze relatie of uw transacties;
 • uw vragen verwerken;
 • u op de hoogte stellen van nieuwe functies, producten, diensten en speciale evenementen;
 • u voorzien van marketingberichten over onze producten en diensten, evenals producten en diensten van derden waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • het beheren van sweepstakes en wedstrijden;
 • inhoud op onze website en advertenties personaliseren en verstrekken;
 • wijzigingen testen en nieuwe functies, producten en diensten ontwikkelen;
 • gegevens en rapporten genereren en beoordelen die ons gebruikersbestand en onze gebruikspatronen beschrijven;
 • de nauwkeurigheid, effectiviteit, bruikbaarheid of populariteit van onze website analyseren en onderzoek verrichten;
 • uw identiteit verifiëren, fraude ontmoedigen en voorkomen, en de wettelijke voorwaarden handhaven die van toepassing zijn op uw aankoop van goederen en diensten van ons en het gebruik van onze website;
 • geschillen oplossen en problemen oplossen op onze website;
 • ons bedrijf beheren, inclusief de boekhouding;
 • uw sollicitaties bij ons te verwerken;

Waar van toepassing zal de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden meestal omvatten:

 • verwerking die nodig is voor het uitvoeren van een contract dat wij met u hebben gesloten;
 • verwerking die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde, die wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze website, diensten en inhoud concurrerend zijn en efficiënt worden geleverd, zonder vertraging en op een gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde manier, rekening houdend met de feedback van de gebruiker, de gegevens en de profielen, om de beveiliging van ons bedrijf en van de informatie van onze gebruikers te verzekeren, en om de juiste en efficiënte administratie van ons bedrijf te verzekeren, tenzij voor een dergelijke verwerking krachtens de toepasselijke wetgeving toestemming is vereist;
 • uw toestemming, indien deze krachtens de toepasselijke wetgeving is vereist;
 • verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, bijvoorbeeld op verzoek van een rechtbank, regelgevende instantie of rechtshandhavingsinstantie; en
 • andere toepasselijke juridische gronden voor verwerking van tijd tot tijd.

3. Cookies en soortgelijke technologieën

We gebruiken "cookies" op onze website. Cookies kunnen niet op zichzelf worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt verstuurd en daar of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uw computer wordt niet beschadigd door cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie binnenkomt. Op dat moment kunt u beslissen of u het cookie al dan niet wil accepteren. Voor meer informatie over onze praktijken inzake het gebruik van cookies op deze website kunt u ons beleid inzake cookies raadplegen.

Onze website kan gebruik maken van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om de gebruiker in staat te stellen veilig op de website te navigeren en om de gebruiker te voorzien van diensten die hij/zij specifiek heeft aangevraagd.
 • Functionele cookies - Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door gebruikersvoorkeuren op te slaan. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en locatie onthouden, als u deze informatie en het soort inhoud waarin u geïnteresseerd bent, opgeeft.
 • Prestatiecookies - Deze cookies verbeteren de prestaties van de platforms. Ze helpen pagina's bijvoorbeeld om sneller te laden.

In dit verband kunnen we van tijd tot tijd technologieën gebruiken die cookies benutten om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. We kunnen bijvoorbeeld met behulp van de technologie nagaan welke pagina's van onze website door bezoekers worden bekeken. Aan de hand van technologie kunnen we ook bepalen welke webbrowsers door bezoekers worden gebruikt. Bij deze technologie wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd; we gebruiken het alleen om er totaalstatistieken mee samen te stellen over het bezoek aan en het gebruik van onze website. We gebruiken dit soort gegevens om de inhoud en de functionaliteit van onze website en onze e-mail updates te verbeteren, beter inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers en de door ons aangeboden diensten te verbeteren.

We kunnen gebruik maken van webanalysediensten van derden op onze website, zoals die van Google Analytics en Adobe Analytics. Deze diensten maken gebruik van cookiegerelateerde technologieën om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, inclusief door te registreren vanaf welke website van derden u komt. De verzamelde informatie wordt openbaar gemaakt aan of rechtstreeks verzameld door deze dienstverleners, die de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren. Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt voor analyses, kunt u de Google Analytics Opt-Out Browser installeren of Adobe's Opt-Out gebruiken.

Wij gebruiken uw IP-adres ook om problemen met onze server te diagnosticeren en onze website te beheren. Het IP-adres is een numerieke code die uw computer of mobiele apparaat identificeert op een netwerk of, in dit geval, het Internet. Met uw IP-adres wordt ook brede demografische informatie verzameld, zoals het bepalen hoeveel van onze bezoekers van buiten de VS komen.

We kunnen ook IP-zoekopdrachten uitvoeren om te bepalen uit welk domein u komt (bijv. gmail.com of yourcompany.com) om zo de demografische gegevens van onze gebruikers nauwkeuriger te meten.

 • Targeting/reclame - Deze cookies helpen ons bij het plaatsen van relevante advertenties en het implementeren van procedures voor frequentieplafonds.

Derden van wie producten of diensten via onze website toegankelijk zijn of op de markt worden gebracht, kunnen ook cookies of andere traceertechnologieën op uw computer of apparaat plaatsen om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, om (i) reclame-inhoud te informeren, te optimaliseren en te bedienen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en andere sites, en (ii) te rapporteren over het verband tussen bezoeken aan onze website en onze vertoningen van reclame-inhoud, ander gebruik van reclamediensten, en de interactie met deze vertoningen van reclame-inhoud en diensten.

We kunnen ook toestaan dat derden (bijv. advertentienetwerken en ad-servers zoals Google AdWords) na uw bezoek aan onze website advertenties op maat aan u leveren, toegang krijgen tot hun eigen cookies of andere traceertechnologieën op uw computer of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wij hebben geen toegang tot het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën die door dergelijke derden kunnen worden geplaatst, en deze privacyverklaring is daarop ook niet van toepassing. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising of als u advertenties van het Google Display Network wilt aanpassen, gaat u naar de pagina Google Ads-instellingen.

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met derden onder de volgende beperkte omstandigheden:

 • We kunnen sommige bijzonderheden over u delen met andere leden van de Tennant Group, onze partners, adviseurs en andere vertegenwoordigers voor het beheer van ons bedrijf, zodat we u kunnen voorzien van de specifieke producten of diensten die u wenst of nazorg kunnen leveren voor producten of diensten die u momenteel van ons ontvangt;
 • Uw informatie kan van tijd tot tijd worden overgedragen naar derden die voor ons de verdere verwerking uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, of voor doeleinden waarin u heeft toegestemd of anderszins in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zo krijgt een derde bijvoorbeeld soms toegang tot uw persoonlijke gegevens om onze IT te ondersteunen of om namens ons een massamail te verzenden;
 • We kunnen de informatie in onze databases doorsturen of overdragen in naleving van wettelijke of regelgevende vereisten, omwille van de rechtsbedeling, voor de uitwisseling met databases ter bestrijding van fraude en lijsten met geweigerde partijen, om uw essentiële belangen te beschermen, om de veiligheid of integriteit van onze databases of deze website te beschermen, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wettelijke aansprakelijkheid; of
 • Als we een bedrijf of activa verkopen of aankopen; in dat geval kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van een zodanig bedrijf of zodanige activa.

Indien van toepassing, alvorens uw gegevens aan een derde bekend te maken, vereisen we contractueel van deze derde dat voldoende maatregelen worden genomen om die gegevens te beschermen en de geldende wet na te leven.

5. Integriteit en veiligheid van gegevens

We streven naar het behoud van de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid en de gangbaarheid van de persoonsgegevens in onze databases en de bescherming van de privacy en veiligheid van onze databases. De bestaande veiligheidsmaatregelen op onze website en in onze computersystemen zijn erop gericht het verlies, misbruik of de wijziging van de door u aan ons geleverde informatie te beschermen. Helaas kunnen we niet altijd volledige veiligheid garanderen. Ongeoorloofde invoer of gebruik, hardware- of softwarestoringen, gebeurtenissen buiten onze controle en andere factoren kunnen de veiligheid van uw gegevens in gevaar brengen. Toch zullen wij voldoen aan onze verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend beveiligingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen tegen de risico's van een inbreuk op persoonsgegevens.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijk nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan de geldende wettelijke of regelgevende vereisten of aan ons bewaarbeleid. We kunnen voor statistische doeleinden zonder tijdslimiet een geanonimiseerde vorm van uw persoonsgegevens bewaren, die niet langer naar u zal verwijzen, voor zover we een legitieme en wettige reden hebben om dit te doen. Als u in de Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over onze bewaartermijnen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

7. Toegang tot gegevens

Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek en voldoende informatie waarmee we uw persoonsgegevens kunnen identificeren, maken we aan u de persoonsgegevens over u in ons bezit bekend (volgens de geldende wet). Hiervoor kunnen we een redelijke vergoeding berekenen (als de wet dit toelaat).

Verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens zijn onderhevig aan de geldende wettelijke en regelgevende vereisten of verplichtingen omtrent het beleid inzake het bewaren van documenten en onze contracten die nog van kracht zijn.

Als u een toegangsverzoek wilt indienen voor de persoonlsgegevens die Tennant Group over u bezit, schrijf dan aan:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650
USA
Attn: Legal Department – Data Protection Manager

We verzoeken u te verzekeren dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn; zorg dat u de informatie die u aan ons heeft verstrekt regelmatig bijwerkt door een e-mail te verzenden naar privacy@tennantco.com, of door een brief aan ons te sturen. Als u ons inlicht dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan corrigeren, verbeteren of verwijderen we die informatie en stellen we eventuele derde ontvangers op de hoogte van de nodige veranderingen.

Betrokkenen kunnen ons vragen om hun persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het over te dragen naar andere organisaties. Betrokkenen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, waaronder het opstellen van profielen, en om deze toestemming in te trekken wanneer wij hun toestemming hebben gevraagd om de gegevens van de betrokkene te verwerken. Betrokkenen hebben met name te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer een betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw verzoek is uitgevoerd. Wanneer we gegevens verwerken omdat we er een legitiem belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), dan heeft de betrokkene het recht om hiertegen bezwaar te maken. Wanneer we een beslissing nemen die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en die aanzienlijke gevolgen heeft voor de betrokkene, dan heeft hij of zij mogelijk het recht de beslissing aan te vechten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en menselijk ingrijpen te verkrijgen.

Gebruik de hierboven vermelde contactgegevens. We streven ernaar om uw vragen binnen 72 uur te bevestigen en binnen één maand te beantwoorden, tenzij anders vereist door de wet. Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een dwingende reden of wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

We hopen dat we al uw vragen kunnen beantwoorden over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Maar als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van de locatie waar u bent gevestigd.

8. Links naar andere websites

Op onze website bevinden zich soms hyperlinks naar websites die niet door ons worden geëxploiteerd. Zulke hyperlinks worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw referentie en gemak en impliceren geen enkele goedkeuring van de activiteiten van deze websites van derden of relatie met hun bedieners. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevens- of privacypraktijken. We sporen u aan alle privacybeleidsregels die op uw locatie worden geplaatst goed door te lezen voordat u de door u bezochte website gebruikt of uw persoonsgegevens verstrekt.

9. Internationale gegevensoverdracht

Als u onze website bezoekt en vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden (momenteel in de VS), heeft de communicatie onvermijdelijk de grensoverschrijdende overdracht van informatie tot gevolg.

We kunnen gegevens uitwisselen tussen leden van de Tennant Group en onze kantoren en externe verwerkers naar een land dat mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als het land waarin de gegevens zijn verzameld. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, dan zullen wij redelijke stappen ondernemen om passende technische, organisatorische, contractuele en andere wettige middelen in te voeren om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Als u zich in de EER of in het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u contact met ons opnemen voor een kopie van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens in deze omstandigheden te beschermen.

10. Intrekken

Als u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen en verwijderd wilt worden van onze standaard maillijst, dan kunt u zich "afmelden" door de aanwijzingen te volgen in de e-mail die u van ons hebt gekregen of door naar ons te schrijven op het onderstaande adres. Het voltooien van het afmeldingsproces kan maximaal 28 dagen duren.

Vergeet niet dat wanneer u de informatie die u van ons ontvangt over onze producten en diensten stopzet, u daar geen voordeel meer van heeft.

11. Kinderen

Onze website en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen. Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag het dan aan uw ouder of voogd voordat u onze website of diensten gebruikt.

12. Toepasselijke wetgeving

Deze privacyverklaring is onderdeel van onze website en valt als zodanig onder de wetten van de staat Minnesota en wordt volgens deze wetten geïnterpreteerd. U gaat ermee akkoord alle uit uw gebruik van deze website voortkomende geschillen voor te leggen aan het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Minnesota

13. Feedback

Opmerkingen over deze verklaring zijn welkom. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander deel van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Tennant via e-mail op privacy@tennantco.com of of door naar ons te schrijven op het onderstaande adres:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650
USA
Attn: Legal Department – Data Protection Manager

Deze pagina bevat het Privacybeleid voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"). In de Gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden en verwachtingen waaronder uw gebruik van deze website valt vermeld. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele herzieningen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden  (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) ("Voorwaarden") lichten u in over de voorwaarden waaronder u gebruik kunt mag maken van onze website(s), hetzij als gast of geregistreerd gebruiker.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u deze website gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en u verbindt zich om u daaraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan a.u.b. onze website niet.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op het feit dat niet alle op deze website vermelde producten en diensten verkrijgbaar zijn in alle rechtsgebieden.

Informatie over ons

Deze website wordt geëxploiteerd door Tennant Company. Tennant Company is een in Minnesota gevestigde onderneming met adres op 10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650, Verenigde Staten en onder eigen exploitatie en exploitatie van diens wereldwijde dochterondernemingen ("Tennant Group"). Een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group is verkrijgbaar op schriftelijk verzoek op het onderstaande adres.

De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "wij", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant, of een lid van de Tennant Group. De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op een gebruiker van onze website.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de op onze website verstrekte dienst in te trekken of te wijzigen zonder kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip of voor bepaalde tijd.

Op gezette tijden verlenen wij uitsluitend toegang tot sommige delen of de hele website aan de gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie heeft gekozen of gekregen als deel van onze veiligheidsprocedures, moet u zodanige informatie vertrouwelijk behandelen en mag u die informatie niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, of die nu door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, op elk gewenst ogenblik uit te schakelen als u zich niet heeft gehouden aan één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Bij toegang tot onze website moet u die op eerlijke en wettelijke wijze gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige regelingen voor uw toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor te garanderen dat alle personen die toegang krijgen tot onze website via uw internetverbinding in kennis zijn gesteld van deze voorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze inhoud is beschermd door de wetten op het auteursrecht en verdragen overal ter wereld. Alle zodanige rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van onze website-pagina's voor uw eigen informatie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het op onze website geplaatste materiaal.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor andere commerciële doeleinden zonder eerst een licentie daarvoor aan te vragen bij ons of onze licentiegevers.

U mag de uitdraaien of de digitale kopieën van de materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag de illustraties, foto's, video- of audiodelen of andere grafische afbeeldingen niet scheiden van de begeleidende tekst.

Onze status (en de status van met naam genoemde bijdragers) als auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden vermeld.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk stopgezet en indien wij zulks eisen, moet u alle door u gemaakte kopieën van de materialen retourneren of vernietigen.

Onze website wordt regelmatig gewijzigd

Wij proberen onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst tijdstip wijzigen. Zo nodig kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of voor onbepaalde tijd afsluiten. Het materiaal op onze website kan op elk gegeven ogenblik verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om zulk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Voor zover toegelaten bij de geldende wet sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en met ons geaffilieerde derden, bij deze uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere termen die anderszins in de statuten, het gewoonterecht of het billijkheidsbeginsel zijn uitgedrukt of geïmpliceerd, waaronder doch zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschadeverlies of schade die de gebruiker in verband met onze website of met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, gekoppelde websites en erop geplaatste materialen, heeft geleden, met inbegrip van doch niet beperkt tot:
  • gederfde inkomsten of winst;
  • verlies van klandizie;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verhoopte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde tijd van de leiding of op kantoor; en

al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel voortkomende uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken i.v.m. een fundamenteel onderwerp, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wet.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken de informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid, dat te vinden is op deze pagina. Als u onze website gebruikt, stemt u in met zodanige verwerking en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Transacties gesloten als gevolg van uw bezoek aan onze website

Een contract voor de levering van goederen is het resultaat van uw bezoek(en) aan onze website en valt onder de  Termen en Voorwaarden van Tennant die u hier aantreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken en bewust met kwade bedoelingen virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere zaken introduceren die technologische schade aanrichten. U mag niet proberen om ongemachtigde toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website is opgeslagen, of tot een andere server, computer of gegevensbank die op onze website is aangesloten. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval [weigering van service] of gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling schendt, begaat u wellicht een strafrechtelijke overtreding volgens de geldende wetten. Wij melden dergelijke inbreuken aan de desbetreffende rechtshandhavingsorganen en wij werken samen met deze instanties door uw identiteit aan hen te openbaren. In geval van zo'n overtreding houdt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk op te bestaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijke materiaal kan besmetten te wijten aan uw gebruik van onze website of het door u gedownloade daarop geplaatste materiaal of een daarmee gekoppelde website.

Koppeling naar onze website

U kunt een hyperkoppeling met deze website creëren vanaf een website die uw eigendom is.  Zo'n koppeling valt onder deze Voorwaarden en Tennant behoudt zich het recht voor om uw vergunning voor die koppeling in te trekken als dit naar het oordeel van Tennant redelijk wordt geacht.

Als u gebruik wenst te maken van ander materiaal op onze website dan wat hierboven staat vermeld, richt uw verzoek dan aan info@tennantco.com.

Koppelingen vanuit onze website

Als onze website koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze koppelingen alleen te uwer informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of enige schade die kunnen voortkomen uit uw gebruik daarvan.

Afwijzingsclausule

Wij stellen geen garanties, doen geen voorstellingen of gaan geen verbintenissen aan inzake de inhoud van deze website (met inbegrip van de juistheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud).

Rechtsgebied en toepasselijke wet

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Minnesota, VS. Alle geschillen over rechtsvorderingen voortkomende uit of verband houdend met een bezoek aan onze website valt onder de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de Rechtbanken van Minnesota. Wij behouden ons het recht voor om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens inbreuk op deze voorwaarden in het land waar u woonachtig bent of een ander betrokken land.

Indien deze termen en voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik van deze website onmiddellijk worden stopgezet.

Varianten

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien en deze pagina wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en kennis neemt van de door ons gemaakte wijzigingen aangezien deze bindend zijn voor u. Een aantal van de in deze gebruiksvoorwaarden vervatte bepalingen kunnen ook door elders op onze website gepubliceerde bepalingen of kennisgevingen worden geannuleerd.

Bijkomende voorwaarden

Bepaalde pagina's of delen van deze website kunnen gebruikstermen en -voorwaarden bevatten die een aanvulling zijn of verschillen van de gebruiksvoorwaarden van de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden zijn de bijkomende of andere termen en voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en ons bedrijf m.b.t. de specifieke pagina's of delen waarop ze van toepassing zijn.

Uw commentaar

Als u opmerkingen hebt over het materiaal dat op onze website te zien is, neem dan contact op met Tennant per e-mail op info@tennantco.com of per post op het onderstaande adres:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650
VA
T.a.v.: Bedrijfsjurist

Deze pagina bevat het beleid inzake cookies voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"), waarin onze praktijken over het verzamelen en het gebruik van cookies wordt beschreven. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele wijzigingen.

BELEID INZAKE COOKIES

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om een onderscheid te maken tussen u en andere gebruikers van onze website. Op die manier kunnen wij u een goede ervaring bieden als u door onze website bladert en het stelt ons in staat om verbeteringen aan onze website aan te brengen.

Alle websites waarvan sprake is in bepaalde delen van de Europese Unie, en in toenemende mate andere delen van de wereld, moeten toestemming verkrijgen voor het gebruik of de opslag van cookies (of gelijkaardige technologieën) op uw computer of mobiele toestel. Dit Beleid inzake Cookies biedt duidelijke en omvattende informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij ze gebruiken.

Neem voor nadere informatie over dit beleid contact op met info@tennantco.com.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan. Tenzij u uw browser hebt ingesteld op het weigeren van cookies, geeft ons systeem cookies af als u onze website bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Over het algemeen hebben onze cookies vier verschillende functies:

1. Essentiële cookies. Sommige cookies zijn essentieel of absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. Ze stellen u in staat om te navigeren op de website en de functies te gebruiken, zoals toegang verkrijgen tot de beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten zoals winkelwagentjes of elektronische facturering niet worden verstrekt. Onder deze categorie vallen ook taakverdelings-cookies waarmee zonodig gedurende een sessie de verzoeken aan de server worden gedistribueerd over een aantal machines (in plaats van slechts één) om uw interactie met onze website uit te voeren.

2. Prestatie-cookies. Met prestatie-cookies analyseren wij de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en controleren wij hoe de website functioneert. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige ervaring bieden, ons aanbod aanpassen en snel eventuele problemen vaststellen en oplossen. Met de prestatie-cookies kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's het populairste zijn, welke koppelingsmethode tussen de pagina's het beste werkt en kunnen we bepalen waarom sommige pagina's foutberichten ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de identiteit van de bezoeker kan worden vastgesteld. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is daarom anoniem. Ze worden alleen gebruikt om de werkwijze van onze website te verbeteren.

3. Functionaliteits-cookies. Met functionaliteits-cookies worden de door u gemaakte keuzes opgeslagen zodat we uw ervaring kunnen verbeteren. Voor de commerciële functies van onze websites bijvoorbeeld zorgen de cookies ervoor dat u niet iedere keer uw gebruikersnaam hoeft in te typen om toegang tot de website te krijgen. Functionaliteits-cookies onthouden ook uw voorkeursaanpassingen, zoals uw taalvoorkeur voor als u in de toekomst onze website nogmaals bezoekt.

4. Directe marketing-cookies Om de meest efficiënte webuitvoering te realiseren en er tevens voor te zorgen dat er geen misbruiken zijn van het systeem, verzamelt Microsoft Corporation, namens Tennant Company, administratieve informatie zoals navigatiepatronen over dit domein om u relevante informatie te kunnen verstrekken. Om u waardevolle acties en andere speciale aanbiedingen aan te kunnen bieden, kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen via de beschikbare communicatiemiddelen. U kunt ook altijd aan ons doorgeven dat u niet thuis of online gecontacteerd wilt worden per post, e-mail, SMS of telefoon met ongevraagde markeringinformatie. Om uw verzoek aan ons te voltooien is het verstrekken van relevante persoonlijke informatie, uw adres of e-mail of specifieke demografische informatie mogelijk vereist. Daarnaast moeten wij een kopie van uw informatie bewaren om herhalende verzoeken te kunnen bedienen zoals abonnementen op nieuwsbrieven. Wij kunnen door u verstrekte informatie tijdens uw online bezoeken gebruiken om inhoud af te stemmen of suggesties te maken voor soortgelijke items waarin u mogelijk in bent geïnteresseerd. Wij of onze partners kunnen van tijd tot tijd e-mails naar het door u opgegeven adres sturen om te bepalen of u nog steeds geïnteresseerd bent in dergelijke mailings. E-mails verzonden via dit systeem kunnen mogelijk de techniek die bekend staat als "Web beacon" gebruiken. Als u de e-mail opent informeert Web beacon ons dat uw e-mail adres nog steeds actief geïnteresseerd is in de naar u verzonden e-mail. U kunt er altijd voor kiezen om geen promotionele e-mails van door ons aangeboden diensten te ontvangen, of het abonnement op nieuwsbrieven stop te zetten.

Onze cookies verwijderen en blokkeren

U kunt cookies blokkeren als u de instelling op uw browser inschakelt waarmee u het instellen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter met uw browserinstellingen alle cookies (dus ook de essentiële cookies) blokkeert, bestaat de kans dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze website. Tenzij u uw browser hebt ingesteld op het weigeren van cookies, geeft ons systeem cookies af als u onze website bezoekt.

Uw cookie-instellingen wijzigen

Met internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browserprogramma. Voor inzicht in deze instellingen zijn de volgende koppelingen wellicht behulpzaam. Anders kunt u met de optie 'Hulp' in uw browser nadere bijzonderheden opvragen.

Uw toestemming

Als u doorgaat met het gebruik van onze website, gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of mobiele toestel introduceren voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als u geen cookies wenst te accepteren i.v.m. uw gebruik van deze website, mag u onze website niet meer gebruiken. Als u uw toestemming op enig ogenblik wenst in te trekken, moet u uw cookies verwijderen met behulp van uw browserinstellingen.

Meer informatie over cookies

Voor nuttige informatie over cookies raden wij u aan te gaan naar: https://www.allaboutcookies.org/

​​​​​ ​​

Meer informatie