Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Contacteer ons of bel +31 (0)413 241 111
Home»Bedrijf»

Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag

Vragen? Contact

Taal veranderen

Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag

Sinds onze oprichting in 1870 heeft Tennant haar reputatie van een ethische en betrouwbare partner in de markt opgebouwd. Wij streven ernaar "het juiste te doen" en proberen de hoogste niveaus van zakelijke verantwoordelijkheid na te leven. Strenge ethische normen zijn een van de redenen waarom Tennant een prachtig bedrijf is.

De handleiding voor zakelijk ethisch gedrag van Tennant is een belangrijk hulpmiddel dat alle Tennant-medewerkers als richtlijn voor hun activiteiten kunnen gebruiken.

Deze handleiding geldt voor iedereen bij Tennant Company, in elke regio ter wereld. Door onze individuele en collectieve inspanningen om ethisch te handelen, blijft Tennant de uitstekende, maatschappelijk verantwoorde onderneming die zij nu is. Dit document verdient veel aandacht. Neem de tijd om onze handleiding voor zakelijk ethisch gedrag en beleidslijnen te lezen.

Ethiek-hotline

Tennant Company biedt een manier om kennis of vermoedens van onethisch gedrag te melden, met inbegrip van overtredingen van onze handleiding voor zakelijk ethisch gedrag en meldingen met betrekking tot de boekhouding, interne accounting, auditing, en anti-corruptie.

Via de ethiek-hotline kunnen meldingen worden gedaan van bekend of vermoed onethisch of onwettelijk gedrag jegens een derde partij, onafhankelijk van het management van Tennant. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen en richtlijnen. Hoewel we het doen van anonieme meldingen niet ontmoedigen en anonieme meldingen in sommige landen waar Tennant opereert mogelijk verboden zijn, kunnen we een grondiger en vollediger onderzoek uitvoeren als we nadere informatie van de melder kunnen krijgen.

Er worden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen werknemers die te goeder trouw melding maken van een overtreding of vermoede overtreding.

Het vergt moed om een ethische of juridische kwestie op de werkplek aan te kaarten, en het is de verantwoordelijk van Tennant om dit te faciliteren. De ethiek-hotline is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Om vanuit een van de onderstaande landen te bellen, kiest u een van de toegangsnummers voor dat land, wacht u op de kiestoon en toetst u vervolgens het nummer van de Tennant-hotline in.

Land / jurisdictie

Website

Toegangsnummer(s)

Hotlinenummer

AMERIKA

Brasil

Site

0-800-890-0288

1-877-774-6504

Canada

Website

877-774-6504

Canada (Français)

Site Web

877-774-6504

México

Sitio web

01-800-288-2872

United States

Website

877-774-6504

AZIATISCH-PACIFISCH

Australia

Website

1-800-881-011

1-877-774-6504

中国

网站

Shanghai/Guangzhou:108-10
Beijing:108-710

भारत

वेबसाइट

000-117

日本

ウェブサイト

0034-811-001

New Zealand

Website

000-911

EUROPA

België

Website

0-800-100-10

1-877-774-6504

France

Site web

0-800-99-0011

Deutschland

Webseite

0-800-225-5288

Italia

Sito Web

800-172-444

Nederland

Website

0800-022-9111

Norge

Nettsted

800-190-11

Portugal

Site

800-800-128

España

Sitio web

900-99-0011

Sverige

Hemsida

020-799-111

United Kingdom

Website

0-800-89-0011

Hoe u onethisch of onwettelijk gedrag kunt melden

Tennant verbindt zich aan de strengste zakelijke ethische normen. Elke vermoede overtreding van de handleiding voor zakelijk ethisch gedrag of van enige toepasselijke wet, zal grondig worden onderzocht, waarna passende maatregelen zullen worden genomen.

Als u kennis of een vermoeden hebt van een overtreding van de handleiding voor zakelijk ethisch gedrag van Tennant, of van een wetsovertreding, dient u een van de volgende dingen te doen:

Iedere persoon, al dan niet in dienst van Tennant, kan meldingen doen. Alle meldingen van vermoede overtredingen zullen grondig worden onderzocht. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen en richtlijnen. Indien dat mogelijk en gepast is, krijgt u een antwoord.

Er worden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen werknemers die te goeder trouw melding maken van een overtreding of vermoede overtreding.

Hoe u kwesties met betrekking tot de boekhouding dient te melden

De auditcommissie van de Raad van Bestuur heeft een procedure ingesteld met betrekking tot klachten die verband houden met de boekhouding, interne accounting en auditing van Tennant. Indien u klachten of opmerkingen hebt, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de auditcommissie:

 • Schrijf naar de auditcommissie op het volgende adres:
  Audit Committee of the Board of Directors
  Tennant Company
  c/o Compliance Officer
  10400 Clean Street
  Eden Prairie, Minnesota 55344
 •  

 • Bel de ethiek-hotline van Tennant

Iedere persoon, al dan niet in dienst van Tennant, kan meldingen doen. Alle meldingen van vermoede overtredingen zullen grondig worden onderzocht. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen en richtlijnen. Indien dat mogelijk en gepast is, krijgt u een antwoord.

Er worden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen werknemers die te goeder trouw melding maken van een overtreding of vermoede overtreding.

Meer informatie