Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Home»Bedrijf»Nieuws»

Tennant Nieuws

Vragen? Contact

Taal veranderen

De ambitie van Tennant om een afvalloos bedrijf te worden

Bij Tennant Company proberen wij alle vormen van verspilling te verminderen—en uiteindelijk te elimineren—ook dit is een van de beginselen van ons streven naar een duurzame onderneming. Ons streven is erop gericht dat alle ingekochte materialen onze klanten en alle andere belanghebbenden de beste kwaliteit en een zo goed mogelijk gebruik bieden. Wij hanteren hierbij een brede definitie van afval om operationele inefficiëntie op te nemen, alsmede vast afval en verspilling van hulpbronnen. Wij definiëren afval als al het materiaal dat bij ons binnenkomt maar uiteindelijk geen deel uitmaakt van de producten die wij verkopen.Tennant is onderweg om een afvalloos bedrijf te worden door in de praktijk uit te gaan van het principe van ‘verminderen, hergebruiken en recycleren’ en hanteren wij de bewezen beginselen van efficiënte productie en voortdurende verbetering. Middels ons belanghebbenden betrekkingsproces, hebben we bepaald dat afval een materiaalprobleem is, aangezien alle vormen van afval kostenimplicaties hebben.


In 2014 stelde Tennant zichzelf het ambitieuze doel om geen afval meer naar de vuilstort te brengen of ter vernietiging aan te bieden. De Solid Waste Management Hierarchy is bepalend voor onze prioriteiten en tactieken voor afvalvermindering en -scheiding. In een afvalinventarisatie die in 2013 op ons hoofdkantoor werd uitgevoerd, stelde Tennant vast dat een derde van het afval in onze afvalcompactor gescheiden kon worden (van vuilstort en herwinning van energie) via de bestaande infrastructuur voor afval. In 2016 werd een tweede afvalinventaris uitgevoerd in het productiegebied bij ons hoofdkantoor. We kamen erachter dat meer dan de helft van het gegenereerde afval in het productiegebied verteerbaar was. Uitbreiden van het recyclingprogramma naar het productiegebied staat gepland voor 2017.


Wij begonnen met het verzamelen van biologische materialen in 2014 in de keuken van onze grootste kantine van de hoofdkantoorvestiging. In 2015 werd begonnen met het verzamelen van organische materialen in de eetruimte van de Tennant-kantine. In 2016 breidden we het verzamelen van organische materialen uit naar conferentieruimtes en kantoorgebieden van medewerkers. De verzamelde organische materialen worden verzonden om ze te laten composteren, de ‘hergebruik’-fase van de afvalhiërarchie.


Lees meer in ons Duurzaamheidsrapport​​​​​​​​​​​​​

Neem contact op met TennantMeer informatie