Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Home»Bedrijf»

Duurzaamheid

Vragen? Contact

Taal veranderen


MEDEDELING
VAN DE CEO.

Ik kan dan ook met trots zeggen dat duurzaam ondernemen steeds meer vaste voet krijgt, nu Tennant Company blijft groeien op het gebied van belangrijke duurzaamheidsinitiatieven. Onze onderneming heeft geprofiteerd van investeringen in de volgende focusgebieden voor duurzaamheid: producten, broeikasgasemissies/energie, afval, mensen en gemeenschappen. Ik hoop dat u de verhalen op deze pagina's zult zien als een weerspiegeling van de manier waarop de werknemers van Tennant openstaan voor een nieuwe manier van denken, dat ze niet bang zijn om nieuwe ervaringen op te doen, en dat ze vastbesloten zijn om voort te bouwen op onze erfenis. Ik ben van mening dat deze investeringen zullen bijdragen aan de vaardigheid van onze klanten om een schone, veilige en gezonde omgeving te bewerkstelligen voor de vestigingen onder hun hoede, en dat ze Tennant Company uiteindelijk zullen helpen om een schonere, veiligere en gezondere wereld te creëren.

Chris Killingstad
President en
Chief Executive Officer

 
​​​​​​​​​

Meer informatie