Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Contacteer ons of bel +31 (0)413 241 111
Home»Onderdelen en service»

Afgedankte Batterijen

Vragen? Contact

Taal veranderen

Informatie over afgedankte batterijen volgens 2006/66/EG

Industriële batterijen
Als fabrikant van industriële batterijen onder de voorschriften voor afgedankte batterijen en accu's produceert Tennant Company loodzwavelzuur- en lithium-ionbatterijen en accu's. Wij zijn verplicht afgedankte industriële batterijen geleverd aan eindgebruikers terug te nemen voor behandeling en recyclage. We moeten aan deze eis voldoen elk kalenderjaar waarin we nieuwe industriële batterijen op de markt brengen.

Als één van onze klanten, of in bepaalde gevallen een andere eindgebruiker, wil dat we de industriële batterijen terugnemen, dienen ze contact met ons op te nemen via info.Benelux@tennantco.com of per telefoon: 0413 241 111. Wij spreken dan de nodige maatregelen af voor de teruggave, juiste verwerking en het recycleren van de afgedankte industriële batterijen.

Motorvoertuigaccu's
Als fabrikant van motorvoertuigaccu's is Tennant Company onder de voorschriften voor afgedankte batterijen en accu's verplicht afgedankte motorvoertuigaccu's terug te nemen van eindgebruikers, zoals garages, schroothandelaren, erkende verwerkingsinstallaties van oude voertuigen of afvalscheidingstations e.d. We moeten elk kalenderjaar waarin we nieuwe motorvoertuigaccu's op de markt brengen aan deze eis voldoen.

Als we uw motorvoertuigaccu's moeten terugnemen, kunt u contact met ons opnemen op info.Benelux@tennantco.com of per telefoon: 0413 241 111. Wij spreken dan de nodige maatregelen af voor de teruggave, juiste verwerking en recyclage van de afgedankte motorvoertuigaccu's.

Meer informatie