Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Contacteer ons of bel +31 (0)413 241 111
Home»Onderdelen en service»

Service en Onderhoud

Vragen? Contact

Taal veranderen

EEN FLEXIBEL EN OP MAAT GESNEDEN SERVICE-AANBOD SPECIAAL VOOR UW BEDRIJF

Service van uw Tennant machines is ons vak. Wij leveren waar voor uw geld, een uitstekende service, snelheid en voorspelbare kosten. Met het fl exibele service-aanbod van Tennant kunt u de dekking aanpassen aan uw eigen behoeften zodat uw machines altijd inzetbaar zijn.

Download Service Brochure

Tennant servicecontracten

Tennant biedt vier verschillende servicecontracten aan, die aan uw behoeften kunnen worden aangepast.

Full service

 
U heeft volledige gemoedsrust met een responstijd van minder dan 24 uur, dekking voor reparatie van de machine en voor normaal onderhoud. Deze kosten zijn hierdoor voorspelbaar, bovendien zijn de bedrijfstijd en levensduur van uw apparatuur optimaal.
 
Gegarandeerde service binnen 48 uur, dekking voor reparatie op normale werkdagen. Dit contract geeft u voorspelbaarheid van en controle op routinematige onderhoudskosten

Preventief onderhoud

 
Biedt preventieve onderhoudsbeurten voor een vaste prijs en lagere tarieven voor voorrij- en arbeidskosten bij eventuele reparaties.
 
U betaalt lagere tarieven voor de diensten die u nodig heeft. Dit geldt voor preventief onderhoud en reparatiebeurten, arbeids- en voorrijkosten

Overzicht van de voordelen van onze servicecontracten

Preventief
onderhoud
Full
service
In dit overzicht ziet u niet alleen welke diensten in welk contract zijn inbegrepen, maar ook de voordelen van de afzonderlijke diensten.

  Inbegrepen
  Optioneel
  Niet inbegrepen
 
UPTIME-GARANTIE          
WEEKENDDIENST          
RESPONSTIJD 24 U          
SERVICE MANAGEMENT RAPPORTAGE          
VERVANGENDE MACHINES          
REPARATIE-ONDERDELEN          
BATTERIJEN EN OPLADERS          
SLIJTONDERDELEN          
REPARATIE          
OPERATOR TRAINING (NA INSTALLATIE)          
VASTE PRIJS TIJDENS CONTRACTDUUR          
MAANDELIJKSE AFREKENING          
ONDERHOUDSONDERDELEN          
VEILIGHEIDSCERTIFICAAT          
RESPONSTIJD 48 U          
LAGERE VOORRIJ- EN ARBEIDSKOSTEN          
​​​​​

Download onze servicegids

INHOUD AANBOD

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zijn de maandelijkse betalingen vast en onveranderlijk gedurende de hele duur van de overeenkomst?

U kunt het overeengekomen periodiek bedrag bepalen wanneer u in de onderhoudsovereenkomst voor een vaste prijs kiest. De prijs in de overeenkomst zal dan wat hoger liggen om de inflatie te compenseren, maar blijft voor u vast gedurende de looptijd van de overeenkomst, zodat u uw kosten beter kunt voorspellen. Als u niet voor deze vaste prijs kiest, zal de prijs in de overeenkomst elk jaar stijgen om de inflatie te compenseren, volgens een plaatselijk geldende index die aan de loonkosten is gekoppeld.

Wordt bij de machine een verzekering geleverd?

Neen. Wij bieden geen verzekeringen aan.

Op welke voorwaarden kan een overeenkomst worden beëindigd?

U hebt het recht de overeenkomst op ieder ogenblik in de loop van de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, op voorwaarde dat deze kennisgeving schriftelijk wordt gedaan.

Wordt de overeenkomst na de vervaldatum automatisch vernieuwd?

Voor ProVar en ProFix wordt de onderhoudsovereenkomst automatisch vernieuwd voor dezelfde periode als de oorspronkelijke periode van de overeenkomst. Indien u een Pro48- of Pro24-overeenkomst hebt, onderzoeken wij uw aanvraag voor verlenging van de overeenkomst en doen we u een voorstel. We vernieuwen Pro24- of Pro48-overeenkomsten niet automatisch, aangezien ze volledig all-in zijn en de verwachte servicekosten in grote mate afhangen van de staat van de machine en de manier waarop ze wordt gebruikt.

GEBRUIKSBANDBREEDTE

Waarom zijn er zo grote uurverschillen in de gebruiksbandbreedte?

Op basis van de analyse van onze contractgeschiedenis en ervaring over een periode van meer dan 5 jaar weten we dat de echte kosten voor het onderhoud van de machine niet zozeer afhangen van het daadwerkelijke aantal uren dat de machine wordt gebruikt, maar eerder van de toepassing en of ze in slechts één dan wel meer werktijden wordt gebruikt. Onze normale gebruiksbandbreedte dekt een hoog percentage van de gangbare toepassingen waarvoor onze apparatuur wordt gebruikt. We hebben ook gemerkt dat het moeilijk is om het werkelijke gebruik precies te voorspellen en ook dat het gebruik in de loop van de tijd kan variëren. Om de structuur van onze overeenkomsten met u te vereenvoudigen zijn we naar grote gebruiksbereiken overgeschakeld, zoals aanbieders van gsm-diensten. Dit vermindert het gevaar voor latere meningsverschillen over het werkelijke gebruik dat al dan niet van het contractueel toegelaten gebruik zou afwijken.

Mijn leverancier van vorkheftrucks rekent me de kosten per werkuur aan. Ik wil dit ook met Tennant zo doen.

De bedrijfskosten van vorkheftrucks zijn veel voorspelbaarder dan van reinigingsmachines, en daarom rekenen we geen kosten per werkuur aan. Om de bedrijfskosten zo nauwkeurig mogelijk te defineren rekent Tennant met periodes van 6 minuten.

Wat is de betekenis van maximaal aantal uren in de gebruiksbandbreedte?

Het maximaal aantal uren dat voor de gebruiksbandbreedte geldt, is niet het verwachte of gemiddelde aantal gebruiksuren, maar is een ‘plafond’ voor het aantal uren wat als normaal gebruik gezien wordt voor de door u gekozen gebruiksbandbreedte. Als u voor uw toepassing en gebruik de juiste gebruiksbandbreedte hebt gekozen, zult u het maximaal aantal uren heel waarschijnlijk niet overschrijden. Als dat toch gebeurt, moet waarschijnlijk de gebruiksbandbreedte van uw overeenkomst worden aangepast. Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen zodra uw gebruik dit maximum dreigt te overschrijden, zodat u de dekking van uw serviceovereenkomst aan uw werkelijke gebruiksbehoeften kunt aanpassen. We bieden ook de mogelijkheid om extra uren boven de toegelaten gebruiksbandbreedte aan te rekenen, indien u het maximaal toegelaten aantal uren overschrijdt.

DEKKING VAN DE SERVICEOVEREENKOMST

Hoeveel bezoeken voor preventief onderhoud zijn inbegrepen?

Op basis van onze ervaring evalueren we uw situatie en starten we met een bepaald aantal bezoeken voor preventief onderhoud per jaar. Afhankelijk van de reële situatie kunnen we het aantal bezoeken voor preventief onderhoud afstemmen op het werkelijke gebruik van de machine. Dit varieert meestal van klant tot klant. Wij streven ernaar de productieve werktijd van de machine te optimaliseren.

Zijn batterijen inbegrepen? Zo ja, wie bepaalt wanneer ze moeten worden vervangen?

Als u een Pro24 en Pro48 hebt en u de optie voor dekking van batterij & lader niet hebt weggelaten, zijn de kosten voor reparatie en vervanging van de batterijen volledig door de overeenkomst gedekt, zolang de vervanging niet het gevolg is van foutief gebruik/onderhoud (de batterijen bijvullen en correct laden van de batterijen). Tennant zal beslissen de batterijen te vervangen zodra de werktijd voor uw behoeften te kort wordt.

Op welke dagen en uren zijn uw technici bij mij aanwezig om mijn machine te repareren?

Een serviceovereenkomst met Tennant geeft u recht op service tijdens de normale werkdagen en de normale werkuren.

Zijn tijdens het weekend onderhoudstechnici beschikbaar?

Met een Pro24-overeenkomst met de optie van weekendservice inbegrepen hebt u ook recht op weekendservice.

Verstrekt u een rapport met informatie over de reparatie van de machine?

Ja, als u de optie van managementrapportage in uw Pro24- of Pro48-overeenkomst hebt opgenomen, verschaffen wij u om de drie maanden een managementrapport met nuttige informatie om uw servicekosten te beheren. Dit rapport bevat informatie over onder meer servicekosten, vermijdbare kosten, aantal bezoeken, reactietijd enz. Daarnaast wordt er van elk onderhoudbeurt en reparatie bezoek een werkbon gemaakt die door de klant ondertekent wordt. Deze werkbon kan ook per e-mail door de monteur aan de klant worden verstuurd.

Is indien nodig een machine beschikbaar om de uitvaltijd te overbruggen?

Machines die door een Pro48- en Pro24-overeenkomst zijn gedekt, geven recht op gratis overbruggingsmachines. We zullen ons uiterste best doen om u binnen 48 uur na het eerste bezoek van onze servicetechnicus aan uw bedrijf een overbruggingsmachine te bezorgen.

Is er enige economische compensatie indien de machine na 48 uur nog niet beschikbaar is?

Als u behoefte heeft hebt aan een hoge beschikbaarheid van uw schoonmaakmachine en u zich daarvan wilt verzekeren, kunt u de optie uptime garantie selecteren, die voor Pro24-overeenkomsten beschikbaar is. Als wij het niveau van beschikbaarheid, die in de overeenkomst is vermeld, niet kunnen bieden, heeft u recht op een financiële vergoeding.

Zijn de borstels inbegrepen, en in welke mate?

U kunt borstels in de Pro24- en Pro48-overeenkomst voor binnenshuis gebruikte machines opnemen, samen met andere belangrijke slijtdelen. We volgen een beleid van "redelijk gebruik". Indien we mogelijk ‘overmatig’ gebruik vaststellen, zullen we samen met u de onderliggende oorzaak komen achterhalen en die verhelpen, maar indien dit niet mogelijk is zal het overmatig gebruik u worden aangerekend.

Is detergent inbegrepen?

U hebt alleen recht op FaST-detergent op basis van 'redelijk gebruik' als u deze optie in PRO24- of PRO48-overeenkomsten hebt gekozen. In alle andere gevallen zijn detergenten niet inbegrepen in het contract.

Zijn reparaties als gevolg van ongevallen inbegrepen?

Neen. Wij nemen nooit beschadiging (of verkeerd gebruik) in onze overeenkomsten op. Het uiteindelijke doel is met u samen te werken om deze “vermijdbare” kosten te beperken. In rapporten geven we u een inzicht in de manier waarop uw machines in het dagelijks werk worden gebruikt.

Waarom laat u niet alle vervangen onderdelen achter, zodat ik ze kan controleren?

Normaal gezien nemen we alle vervangen onderdelen mee, maar indien u dat wenst kunnen we ze voor u achterlaten. Indien u wenst dat we enkel de vervangen onderdelen aanrekenen, kunt u opteren voor een ProVar-overeenkomst. In deze overeenkomsten worden enkel onderdelen aangerekend, die werden vervangen.

Wat bedoelt u met een reactietijd van 24 uur?

Als we voor 10:00 uur ‘s ochtends worden opgebeld, doen we ons uiterste best om u dezelfde dag nog te helpen, maar ongeacht het uur waarop u ons opbelde, zullen we u binnen 24 uur van dienst zijn.

Wat bedoelt u met een reactietijd van 48 uur?

Als we voor 10:00 uur ‘s ochtends worden opgebeld, doen we ons uiterste best om u de volgende dag nog te helpen, maar ongeacht het uur waarop u ons opbelde, zullen we u binnen 48 uur van dienst zijn.

Wat is in een ProFix begrepen?

Inbegrepen zijn de verplaatsingskosten en de uren nodig om de machine bij te stellen en om indien nodig onderdelen te vervangen. Als u een ProFix-overeenkomst met onderdelen hebt gekozen, zijn ook onderhoudsonderdelen gedekt, die bij het preventief onderhoud zijn vervangen (zie tabel voor dekking van onderdelen). Deze onderdelen worden vervangen als het onderdeel naar verwachting niet behoorlijk zal functioneren tot aan het volgende geplande bezoek voor preventief onderhoud.

Meer informatie